Vücut ısısı arttığında deri yüzeyindeki terin buharlaşmasıyla ısı kaybı olur. Terleme ile vücut ısısının
yükselmesinin önüne geçilir. Ter bezlerinin aşırı ve düzensiz çalışması durumunda ise aşırı terleme
(hiperhidroz) meydana gelir. Terleme beden sağlığı açısından gereklidir fakat aşırı olması kişinin hayat
kalitesini düşürür. Kişi rahat hareket edemez , ter kokusundan ve kıyafetlerindeki ter görüntüsünden
rahatsız olur. Guatr hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, menapoz, hipoglisemi, stres, bazı ilaçlar
ve hormonlar terlemeye sebep olabilir. Özellikle yaygın terlemesi ya da gece terlemesi olan
hastalarda sebebe yönelik araştırma yapılmalıdır. Bazen herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın
yapısal olarak aşırı terleme görülebilir. Özellikle koltuk altı, el ve ayaklarda oluşan bölgesel aşırı
terlemelerde terleyen bölgelerdeki deri altına yapılan botoks uygulamaları ile bu problem
çözülebilmektedir. Botoksun etkisi geçtiğinde tekrarlayan botoks uygulamaları yapılabilmektedir.
Terlemenin yoğun olduğu bölgelerde deri altına yapılan botoks enjeksiyonu ile ter bezlerine ulaşan
sinir uçlarından salgılanan asetil kolin salınımı bloke edilir. Muayenehane şartlarında yapılan botox
uygulaması yaklaşık 30 dakika sürer. Öncelikle terleyen bölge temizlenir kurutulur, bölgeye baticon
sürülür ve sonra nişasta sürülür. Nişasta, baticon ve terin etkileşimiyle terleyen kısımlar siyah renk
olur. Nişasta testi denilen bu yöntem ile terleyen noktalar belirlenir ve botoksun gerekli kısımlara

yapılması sağlanır. Siyah renk veren kısımlara özel ince uçlu iğnelerle, sık aralıklarla botox enjekte
edilir. Böylelikle ter bezlerine uyarı ulaşamadığından ter salgısı gerçekleşemez. Genelde estetik
amaçlarla kırışıklık tedavisinde kullandığımız Botox terleme tedavisinde çok etkilidir. 6–12 aydan
sonra tekrarı gerekmektedir. Bölgesel aşırı terlemede uygulanan diğer tedavi yöntemleri bazı
kremler, iyontoforez ve ağır vakalarda cerrahi uygulamalar şeklinde sayılabili